Zamów audyt
Zamów przegląd
Zgłoś awarię

Realizacja Zielona Góra

Na zlecenie Ośrodka Integracji Społecznej “Zacisze” w Zielonej Górze wykonaliśmy modernizację instalacji fotowoltaicznej zamontowanej przez naszą firmę w 2017 roku.

Stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej zostało założone w sierpniu 2002r.

Jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, powołaną przez grupę zaangażowanych społecznie ludzi, pochodzących z różnych środowisk i organizacji. Celem Ośrodka jest szeroko pojęta integracja ludzi dobrej woli i chętnych do niesienia pomocy. Stowarzyszenie, dzięki wsparciu ośrodków samorządowych oraz ludzi dobrej woli, prowadzi Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, świetlicę socjoterapeutyczną w Zielonej Górze oraz Hospicjum Domowe z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

W związku z planami przebudowy Ośrodka, Multisun wykonał szereg prac mających na cele przeniesienie i modernizacją aktualnego systemu fotowoltaicznego. W miejscu pierwotnego systemu PV tj. wiaty hipodromu ma powstać nowoczesny obiekt służący do opieki i rehabilitacji pacjentów i pensjonariuszy Ośrodka. Rynek fotowoltaiki dojrzewa w Polsce i poza typowymi usługami montażu coraz częściej dokonujemy rozbudowy i modernizacji aktualnie działających systemów produkcji energii z promieniowania słonecznego.

W związku z nowymi przepisami zmianie uległy aparaty zabezpieczające obwodu prądu stałego. Multsiun zastosował nowe rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ludzi i dobytku poprzez automatyczne rozłączniki przeciwpożarowe Santon. Rozdzielnice zostały wyposażone w wysokiej klasy ograniczniki przepięć marki DEHN uwzględniające instalację odgromową na dachu obiektu. Całość zabezpieczeń jest certyfikowana przez producentów. Instalacja otrzymała nowe okablowanie AC i DC i oczywiście monitoring za pomocą sieci internet.

Zapraszamy do kontaktu.

5 maja 2021